Gjithashtu interesante...

Klasat tona

Klasa 1 | Mësuesja e klasës Sonja Köster
Klasa 2 | Mësuesja e klasës Jasmin Soemer
Klasa 3a | Mësuesja e klasës Simone Wülbeck
Klasa 3b | Mësuesja e klasës Laura Schreiner
Klasa 4 | Mësuesja e klasës Katja Eiden
Scroll to Top