Gjithashtu interesante...

Oraret e klasave

Që nga viti shkollor 2023/24 ka ndryshuar orari i mësimit në shkollën fillore St. Katharina Heinsberg. Mësimet nuk mësohen më në mësime 45-minutëshe, por në blloqe:

bllokoj Koha
Blloku i parë: 08:00 - 9:15
Pushim në fermë + pushim për mëngjes: Ora 9:15 e mëngjesit - 9:45 e mëngjesit
blloku i 2-të 9:45 - 10:00
Pushim në gjykatë 11:00 - 11:15
Blloku i tretë: 11:15 - 12:05
pushim i vogël: 12.05 - 12.10 p.m
Blloku i 4-të: 12.10 - 13.00
Scroll to Top