Automjetet e klasit 2

Si pjesë e serisë së mësimeve faktike “Ne ndërtojmë automjete nga materialet e përditshme”, fëmijët e klasës së dytë kanë ndërtuar makinat e tyre gjatë javëve të fundit. Për ta bërë këtë, së pari kemi shqyrtuar se nga çfarë përbërësish përbëhet në të vërtetë një makinë dhe cilat materiale të përditshme mund të përdoren për të. Më pas fëmijët dolën me kritere për veten e tyre që makinat e tyre duhet të plotësojnë pasi të kenë përfunduar. Të gjitha grupet ishin në gjendje të zotëronin me sukses këtë detyrë, kështu që çdo automjet ka kaluar me sukses testin TÜV. Fëmijët u argëtuan shumë dhe punuan shumë për të krijuar rezultate të shkëlqyera 🙂

Scroll to Top