Dita e futbollit

Edhe këtë vit shkollor nxënësit përjetuan… 3. dhe Nxënësit e klasës së 4-të kanë një tjetër ditë të veçantë sportive. Loja e futbollit ishte në programin ditor me shumë seanca praktike interesante. Trajnerët profesionistë nga shkolla e futbollit Rondo i mbështetën fëmijët me ushtrimet e lojës.

Përveç mësimit të teknikave, kishte edhe shumë argëtim. Interesi për lojën e futbollit u zgjua dhe u shtua te shumë fëmijë. Në fund, fëmijët morën një bluzë për të përkujtuar këtë ditë sportive intensive.

Dëshirojmë të falënderojmë sponsorët që mundësuan këtë ditë për studentët tanë.

Elekro Tigges, Silcarbon Aktivkohle Gmbh, Sparkasse Attendorn-Lennestadt

Scroll to Top