Vizita e Santa Claus

Këtë vit, Santa Claus bëri edhe një herë udhëtimin e gjatë për në Heinsberg. U gëzua shumë për këngët që kishin përgatitur fëmijët. Ishte veçanërisht e rëndësishme për të që shkolla donte të bëhej një “shkollë me guxim”. Prandaj ai lavdëroi të gjithë fëmijët për guximin e tyre. Para se të largohej, të gjithë nxënësit morën një çantë të vogël me të mira dhe një faqerojtës për kohën e leximit në shkollë.

Scroll to Top