Vizitë në Parkun Panorama

Komuniteti i shkollës përjetoi një ditë të mrekullueshme në Parkun e Panoramës. Edhe dushi i shkurtër nuk mund të shuante bollëkun e fëmijëve dhe të rriturve. Të gjithë mbushën bateritë për sprintin e fundit të këtij viti shkollor.

Scroll to Top