Mandalat e natyrës

Më 19 tetor 2022, klasat 2b dhe 4 përfituan nga moti i artë i vjeshtës dhe i zhvendosën mësimet e artit jashtë.

Së bashku me zonjën Schreiner, fëmijët mblodhën shumë materiale natyrore dhe më pas i përdorën për të krijuar mandala.

Scroll to Top