Shkolla e futbollit Rondo

Mësime speciale sportive ishin në program për të gjitha vajzat dhe djemtë në klasat 3 dhe 4 në shkollën fillore Shën Katarina. Një mëngjes klasat u stërvitën me trajnerët e shkollës së futbollit Rondo. Me këtë ofertë nën drejtimin profesional, mësimet e edukimit fizik ishin të ndryshme.

Trajnimi u zhvillua në grupe të vogla. Trajnerët e përkushtuar përmirësojnë aftësitë dhe teknikat e studentëve në njësitë individuale të trajnimit. Fokusi kryesor ishte në trajnimin argëtues dhe të kualifikuar të futbollit. Kjo zgjoi dëshirën për të luajtur futboll te shumë nxënës.

Atmosfera ishte e jashtëzakonshme dhe nxënësit shpresojnë që vitin e ardhshëm të vizitojnë shkollën e futbollit Rondo.

Scroll to Top